História spoločnosti

Spoločnosť R-servis začala so svojou činnosťou v roku 2006 a to dovozom a distribúciou moravských vín zo Zámeckých sklepov Strážnice.

Historické Zamecké sklepy Strážnice datujú svoj pôvod od konca 14.storocia a patria k unikátom na južnej Morave.

Od roku 2002 Zamecke sklepy Strážnice patria rodinnej vinárskej firme otec a syn Šebestovci.

Spoločnosť R-servis začala dovážať tri rôzne kolekcie vín / Nová kolekcia, Exklusive a Chateau kolekcia /, čo predstavuje spolu približne 50 druhov vina, ktoré zahŕňajú akostné vína a vína s prívlastkom.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je distribúcia vín do gastronomických jednotiek reštaurácie, vinotéky , bary a hotely. Ďalej sa zaoberá predajom vín pre firemné akcie, večierky a rôzne spoločenské podujatia.

Naša spoločnosť R-servis sa rozvíjala aj v oblasti predaja sudových vín. V roku 2008 bola spustená prevádzka v Košiciach na sídlisku Nad Jazerom v OC Činov.

V roku 2010 sa spoločnosť R-servis spojila so spoločnosťou R-R Wine a od tej doby vystupuje pod značkou R-R Wine..

V tom istom roku bola spustená druha prevádzka zaoberajúca sa predajom sudových vín, v Košiciach na sídlisku KVP na Zombovej ulici.

Spoločnosť R-R Wine je rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou o čom svedčí aj nárast predaja. V roku 2006 sa predalo cca 5000 litrov vina a za prvý polrok 2011 je to už približne 32 000 litrov vína.